Четвъртък, Юли 25, 2024
   
Текст

F.I.L.EURO – гъвкави методи за учене и преподаване

F.I.L.EUROгъвкави методи за учене и преподаване” – проект за училищно развитие по програма „Коменски-1” – 2004 година

През 2004 година ОУ ”Христо Ботев” участва в партньорство с европейски училища от Италия, Испания, Германия и Франция в разработване на този проект, чиято цел бе обмяната на опит между страните в търсене на гъвкави и иновативни методи за учене и преподаване и използването на информационните технологии в образователния процес. В хода на работа всеки от партньорите сподели своя опит, представи образователната система на страната си, сподели добрите практики и начините за управление на учебния процес и училището като институция. Целта на дейностите по проекта бе да се проучат и експериментират външни и вътрешни ресурси за образователните системи и превръщането им в инструмент за придобиване на по-качествени знания. Чрез обмен на опит и информация бяха разработени, изпробвани и утвърдени конкретни управленчески стратегии за стиковане на всички човешки и материални ресурси (включително и IT технологиите) и педагогически методи.

Обърнато бе внимание и на взаимодействието на училището с други институции, училища, местната власт и общността като цяло и на начините то да се активизира и да стане по- пълноценно.

Всяка от страните по проекта чрез различни атрактивни дейности представи своите традиции, национална самобитност и култура. Проектът допринесе за разширяване кръгозора на учители и ученици, засилване на интереса към учебния процес и взаимодействието между учител и ученици.

Проектът стана достояние на много местни институции, на пресата, на други училища на местните власти и местната общност и бе активно подкрепян от тях.

Крайният продукт от съвместната ни дейност, сравняване и анализ е публикация в пресата и Интернет (съвместно разработена от всички партньори) на тема: ”Гъвкави европейски организационни и педагогически методи за учене и преподаване”.

Презентация на проекта (на английски език) Изтегли PDF
Реализация на проекта (на английски език) Изтегли PDF

Login Form