Четвъртък, Юли 25, 2024
   
Текст

Ден на безопасен Интернет

Проект по програма e-Twinning на тема: "Ден на безопасен Интернет"

През 2006 – 2007 училище „Христо Ботев” разработи в партньорство с училища от Полша, Гърция,и Испания проект по програма e-Twinning на тема: "Ден на безопасен Интернет". Проектът за нашето училище бе реализиран от г-жа Елка Радева и екип от ученици от 7 клас.

 

Целта на този проект бе да се създаде партньорство между училища в различни страни за създаване на комплект от материали насочени към информираност на младите хора за безопасността при използване на Интернет (например, плакати, брошури, видеоклип, мултимедийни презентации, семинари или игра), като се фокусират върху това колко мощни могат да бъдат дигиталните изображения.

По време на проекта, учениците изучаваха въздействието на изображенията и дигиталните снимки и свързаните с тях медии и това как те се различават от традиционните изображения. Целта бе да се съсредоточи вниманието върху теми свързани със запазването на личната информация, сигурността и безопасността в мрежата, а също да се обсъди какъв вид информация бихме искали или е добре да споделяме в Интернет или чрез мобилните телефони с помощта на изображения. Учениците набелязаха план за проучванията си и за съвместната си работа и използваха разнообразни методи и средства за взаимодействие и комуникация, както и творчество и въображение при постигане целите на проекта и крайния продукт.

 

В хода на партньорството се проведе конкурс между отбори на партниращите училища. Победителите бяха обявени в Деня на безопасния Интернет на 6 февруари 2007 година.

Описание на проекта (на английски език) Изтегли PDF
Сертификат за участие в проекта Изтегли PDF

Login Form