Вторник, Април 16, 2024
   
Текст

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИ

Уважаеми родители,

считано от 19.03.2024 г. има промяна в регламента за отсъствията на учениците. 

Прилагам извадка от Наредбата: 

„Чл. 62. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи: 

1. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 19.03.2024 г.) по медицински причини, за което в училището се изпраща по електронен път медицински документ от лекар или от лекар по дентална медицина; 

2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя; 

3. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 19.03.2024 г.) до 15 учебни дни в една учебна година с мотивирано заявление от родителя до класния ръководител, но не повече от 5 дни наведнъж; 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 19.03.2024 г.) Заявлението по ал. 1, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в първия ден от отсъствието на ученика от училище.“ 

В случай на непредставяне на необходимите документи, удостоверяващи отсъствието по уважителни причини в определените срокове, класният ръководител регистрира отсъствията като отсъствия по неуважителни причини.

Бланки на заявлението ще намерите в деловодството на училището, както и на сайта ни.(в раздел Бланки <<<<)

 

 

 

ЧЕСТИТ 3-ТИ МАРТ!

1 "г" клас честити 3 март с песента "Родино", ръководител ЦОУД - г-жа Таня Ангелова <<<<

   

ОТКРИТ УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ

Малките бъдещи първокласници от Детска градина "Калина" и Детска градина "Синчец" посетиха нашето училище, по покана на своите бъдещи учители: госпожа Америкова, госпожа Бакалова, госпожа Туджарова и госпожа Петкова, за да отбележат 151 години от гибелта на Васил Левски. След интересна мултимедийна презентация, четвъртокласниците поздравиха своите гости с песен за Апостола. Малчуганите имаха занимателна задача - да подредят пъзел с лика на героя, с която се справиха отлично.

В много приятна атмосфера бъдещите малки ученици се докоснаха до героичния живот и дело на Левски.

ДГ "Синчец" <<<<     ДГ "Калина" <<<<

   

ЗА ТЕБ, АПОСТОЛЕ!

 

19 ФЕВРУАРИ’ 2024 година, 12:00 часа

Национална инициатива за отбелязване на 151 години от гибелта на Апостола на свободата- Рецитиране на Ботевото стихотворение „Обесването на Васил Левски“. Видео <<<<

   

ОУ „Христо Ботев“ отбеляза 176-годишнината от рождението на поета революционер

На 06.01. 2024 г. всички настоящи и бивши ученици, родители, преподаватели от ОУ „Христо Ботев“ и граждани на гр. Сливен тържествено отбелязаха 176 години от рождението на поета революционер Христо Ботев. Гости на събитието бяха: Живка Дженкова-председател на Община Сливен, Стоян Стоянов и Ленко Кренчев- старши експерти в РУО-Сливен, Станимира Гиндева- председател на Обществения съвет към ОУ „Христо Ботев“.

Със слово към всички присъстващи се обърна г-н Денко Делчев. Специални поздрави отправи г-н Боян Ботйов, наследник на Ботевия род. Директорът прочете поздравителен адрес от г-н Стефан Радев, кмет на Община Сливен.

Възпитаниците на ОУ „Христо Ботев“ поднесоха цветя и венци пред паметната плоча, за да изразят почит към делото и гениалното творчество на този свиден син на родината. Тържествената атмосфера беше изпълнена със стихове и революционни песни.

Христо Ботев е нашият най-велик и гениален поет. Той е сред най-обичаните ни национални герои, Патрон на нашето училище, наша пътеводна светлина, гордост и символ за хилядите поколения българи. Ние, неговите потомци се прекланяме и коленичим пред живота и саможертвата на този велик българин.

отзиви в медиите  <<<<             видеоклип на тържеството <<<<

   

страница 1 от 67

Login Form