Четвъртък, Юли 25, 2024
   
Текст

История

Съдържание

  1. История
  2. Спряло време
  3. Директори
  4. Личности

Училище "Христо Ботев" в Клуцохор е на 175 години

Училище "Христо Ботев" се намира в кв."Клуцохор", един от най-старите кжартали на Сливен, люлка не само на хайдути и войводи, на четници и революционери, но и център на духовен живот.

Тук още през втората половина на 18 век, в метоха на църквата "Свети Никола" е имало килийно училище.

Откриването на първото такова училище вън от метоха е свързано с хаджи Илия и хаджи Трендафила - родители на Сава Доброплодни.

Старата сграда на училищетоПрез 1826 г. д-р Иван Селимински открива светско училище в двора на църквата "Свети Никола" в Клуцохор. В него той преподавал математика, физика, география и отечествена история. Сведения за училището на д-р Селимински намираме в сборника "Той не умира" от неговия племенник инж. Селимински.

Просветното дело на Селимински е прекъснато от обявената Рускотурска война 1828-1829 година.

След войната жадни за наука клуцохорци построяват голямо двуетажно взаимно училище в църковния двор, годианта на построяването е спорна 1830 или 1840-45. За издръжка на това училище са използвани много средства от черквата "Свети Никола".

Движено от нарастващите нужди на българското население, българското образование достига по-висока степен на развитие - класното училище. В Сливен наред с взаимните училища се създават и две класни - Централно и Клуцохорско.

Първата сграда на училищетоНа 15 май 1858 г. в Сливен от Шумен се завръща Сава Доброплодни, назначен за учител и управител /директор/ в Сливен, Клуцохор и Ново село.

За състоянието и организацията на класните училища и за дейността на Сава Доброплодни като техен управител сливенския дописник на в."България" пище следното: "На 24.05.1859 г. Сава Доброплодни събра сливенските и клуцохорските градоначалници и им предложи да си обединят усилията и да създадат едно централно училище с единна организация. За целта той състави на 25 и 26 май 1959 г. училищна програма /разположение на уроците/, правила на вътрешната училищна организация, която се одобри и така занятията започват на 27.05 същата година, училището се нарича Сливенско-Клуцохорска полугимназия.

Децата постъпват на училище на седемгодишна възраст. През същата 1859 г. Сава Доброплодни въвежда годишните изпити.

Във в."България" от 02.02.1860 г. се съобщава за откриването на ново клуцохорско училище на 30.01.1860 г.

Главен учител в него става Добри Чинтулов, завърнал се от Ямбол. През този период са въведени нови учебни предмети - христианска наука, ихнография /чертане на планове на сгради/, алгебра. Вестник "България" ни дава сведения и за седмичната заетост на учителите и учениците - "всички учители имат през неделята 24 часа, а всеки ученик ще слуша на ден по 3-4 урока. Обучението се води по класно-урочната система".

Един от известните и даровити учители в Клуцохорското училище Ненчо Черковски въвежда преподаването на експериментална физика и химия, катоза тази цел подрежда кабинети в мазето на училището.

От 01.05.1876 г. до 01.09.1878 г. учебните занятия във всички сливенски училища са преустановени. В края на 1877 г. отстъпващите в паника турски войски се нахвърлят с дива ярост върху беззащитното население. Целия град е бил обхванат в пламъци. Изгарят почти всички училища, в това число и голямото Клуцохорско училище.

Веднага след Освобождението Черковната община при черквата "Св. Никола" разрешава да се построи в двора на север от църквата ново училище, като за целта отпуска 157 313 гроша. С тези средства и дарения от сливенски граждани през 1880 г. започва строежът на новото училище. Новата двукатна сграда е открита през 1881 г.

Отначало училището носи името на дарителя - преселилия се в Румъния Петраки Симов, до 1909 г. е начално училище, после десет години - до 1919 г. е мъжка прогимназия, а след това смесена прогимназия. През 1923 г. е преименувано в "Д-р Симеон Табаков" - сливенски учен, дипломат, автор на тритомната история на град Сливен.

 

страница 1 от 4

Login Form