Петък, Юни 21, 2024
   
Текст

Прогимназиален етап

 МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

1. ВЕСКА ГЕОРГИЕВА - старши учител 
2. ДЕСИСЛАВА ДИМОВА - учител
3. МАРИНА ДАНЕВА - старши учител
 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК

1. МИНА ВЕЛКОВА - старши учител по Английски език
2. ХРИСТИНА СТЕФАНОВА - старши учител по Английски език
 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

1. инж. ГАЛЯ ПОПОВА - КАЛЧЕВА- старши учител по Математика и ИТ
2. ИЛИЯН ВЪЛЧЕВ - старши учител по Математика и Физика и астрономия
3. МАРИЯ САВОВА - старши учител по Математика и ИТ
4. ПЛАМЕНА АНГЕЛОВА- учител по Математика

 

МЕТОДИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ ПО ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ

1. ГАЛЯ МАНОВА - старши учител по Химия и ООС и Човекът и природата
2. СТАНИМИРА АРНАУДОВА - старши учител по Биология и ЗО, Човекът и природата и ИТ
3. СВЕТОСЛАВ САВОВ - старши учител по История и цивилизация
4. СНЕЖАНА ТОМОВА - учител - ЛЕКТОР по География и икономика

 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО ИЗКУСТВА, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ И ТЕХНОЛОГИИ

1. НИНА СТОЙЧЕВА - старши учител по Музика
2. ВЕСЕЛИН ДАМЯНОВ - старши учител по Изобразително изкуство
3. СТОЯН КОЛЧЕВ - старши учител по Физическа култура и спорт
4. СТЕФАН ДИМИТРОВ - старши учител по Физическа култура и спорт
5. ДИМИТЪР ТЕРЗИЕВ- старши учител по Технологии
 
РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ
ДЕТЕЛИНА РУСЕВА
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА
 
 

 

 

Login Form