Сряда, Октомври 27, 2021
   
Текст

Прогимназиален етап

 МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

1. МАРИАНА КАРАБАШЕВА - старши учител 
2. ВЕСКА ГЕОРГИЕВА - старши учител 
3. ДЕСИСЛАВА ДИМОВА - учител
 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК

1. НАДЕЖДА БОЛГРАДОВА - старши учител по Английски език
2. МИНА ВЕЛКОВА - старши учител по Английски език
3. ХРИСТИНА СТЕФАНОВА - старши учител по Английски език
 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

1. ГАЛЯ ПОПОВА - старши учител по Математика и ИТ
2. ИЛИЯН ВЪЛЧЕВ - старши учител по Математика и Физика и астрономия
3. МАРИЯ САВОВА - старши учител по Математика и ИТ

 

МЕТОДИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ ПО ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ

1. ГАЛЯ МАНОВА - старши учител по Химия и ООС и Човекът и природата
2. СТАНИМИРА АРНАУДОВА - старши учител по Биология и ЗО, Човекът и природата и ИТ
3. СВЕТЛОСЛАВ САВОВ - старши учител по История и цивилизация
4. СТАНИМИР ТРИФОНОВ - учител по География и икономика

 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО ИЗКУСТВА, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ И ТЕХНОЛОГИИ

1. НИНА СТОЙЧЕВА - старши учител по Музика
2. ВЕСЕЛИН ДАМЯНОВ - учител по Изобразително изкуство
3. СТОЯН КОЛЧЕВ - старши учител по Физическа култура и спорт
4. СТЕФАН ДИМИТРОВ - старши учител по Физическа култура и спорт
5. ДИМИТЪР ТЕРЗИЕВ- старши учител по Технологии
 
РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ
АДРИАНА МАНОВСКА
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
ЦВЕТЕЛИНА РУСЕВА
 
ЛОГОПЕД
СРЕБРИНА ДИНДЕВА

 

 

Login Form