Събота, Септември 30, 2023
   
Текст

Указания за прием в първи клас през учебната 2023 / 2024 год.

Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на община сливен можете да прегледате ТУК.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ  В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 Г. можете да прегледате тук.

зАПОВЕД ЗА ПЛАН ПРИЕМ МОЖЕТЕ ДА ПРЕГЛЕДАТЕ ТУК.

Училищен план прием ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г. МОЖЕТЕ ДА ПРЕГЛЕДАТЕ ТУК

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ В УСЛОВИЕ НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИУЧ /избираеми учебни часове/ ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦДО/целодневна организация/ ТУК

ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - ОБЩИНА СЛИВЕН ТУК

Login Form