Петък, Юли 03, 2020
   
Текст

Информация за проекта

КЪМ БЛОГА НА ПРОЕКТА

трета мобилност по проекта

Picture1

МОБИЛНОСТ В ГЪРЦИЯ,

гимназия КЕРАМОТИ

Тема: „География и игри“

гр. Керамоти, 30.09-04.10.2019 г.

Проект по ЕРАЗЪМ + на тема: „Създаване на основата за съвместно съществуване, уважение и сътрудничество“

Философията на проекта е свързана със запознаване, развитие и обмен на различни култури, образователни институции, добри практики между румънски, италиански, български, гръцки и турски партньори, както и малцинствени групи. Целта е да опознаем и изучаваме традициите, обичаите и начина на живот на нашите партньори.

повече информация ТУК

към видеофилмче на визитата ТУК

  


 втора мобилност по проекта

МОБИЛНОСТ  В  ИТАЛИЯ,

ИНСТИТУТ RADICE, КАЛТАНИСЕТА

 Тема: „Легенди и хобита“

 гр. Калтанисета, 05.05-11.05.2019 г.

 

Проект по ЕРАЗЪМ + на тема: „Създаване на основата за съвместно съществуване, уважение и сътрудничество“

В периода от 5 май до 11 май бяхме на мобилност в Италия, град Калтанисета. Тук посетихме училището, запознахме се с учителите, учебната документация, разгледахме класните стаи и специализираните кабинети.

повече информация ТУК

 


 първа мобилност по проекта

МОБИЛНОСТ В РУМЪНИЯ,

гимназия GROZESTI

Тема: „Образователна система“

гр. Гружежи, 27.01-02.02.2019 г.

Проект по ЕРАЗЪМ + на тема: „Създаване на основата за съвместно съществуване, уважение и сътрудничество

Посетихме училището в Гружежи. Запознахме се с учителите, училищната документация, със специализираните кабинети за деца с увреждания, стаите за отдих, спорт и туризъм, както и кътовете по проекта.

 повече информация ТУК

 към снимките ТУК


 

описание на проекта

            

                      Picture1

 

През новата 2018-2019 учебна година ОУ“Христо Ботев“- Сливен отново спечели проект финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз и ЦРЧР КД2 училищни партньорства и обмен на добри практики за срок 24 месеца. Горди сме, че работата ни по проекта ще даде възможност на ученици и колеги да осъществят мобилности в Европа и да посетят училища в Румъния, Гърция, Турция, Италия, да се запознаят с културата и традициите на нашите партньори, както и да представят с достойнство България и нашето училище. Темата на проекта е : „Създаване на основата за съвместно съществуване, уважение и сътрудничество“

CREATING THE BASIS FOR COEXISTENCE, RESPECT AND COOPERATION

Договор 2018-1-RO01-КА229-049097_3

От екипа на проекта : Зорница Славова,

Мариана Карабашева

Мина Велкова  

ИНФОРМАЦИЯ повече тук

 

 

 

 

Login Form