Четвъртък, Юли 09, 2020
   
Текст

Обща родителска среща с родителите на учениците от VІІ клас

На 24 април 2012 г от 18 часа ще се проведе обща родителска среща с родителите на учениците от VІІ клас. Дневен ред: Запознаване с възможностите за прием след VІІ клас. Среща с представители на приемащите училища.

Login Form