Неделя, Май 26, 2024
   
Текст

ОБЩОГРАДСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ПИША И ЧЕТА ПРАВИЛНО“

Днес 16.05. за трета поредна година в зала Сливен се проведе състезание "Пиша и чета правилно", посветено на 24 май - ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. В състезанието участваха 7 момичета от нашето училище.В направление за начален етап - Елица Маринова от Iг клас, Деница Димитрова от IIа клас, Димитрина Ботушева от IIIв клас и Симона Михалева от IVа клас.

В направление за прогимназиален етап - Юлия Петрова – Vа клас, Рая Сиромахова – VI а клас и Ния Лазарова – VII в клас.

Всички момичета се представиха на ниво. Отборът в начален етап буквално "отвя" всички претенденти и завоюва безприкословно 1 място. Браво, момичета! Гордеем се с вас!

{webgallery}

Прочетете още: ОБЩОГРАДСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ПИША И ЧЕТА ПРАВИЛНО“

 

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА“ 2024-2025

15.05.2024

ОУ "Христо Ботев“" гр. Сливен ще кандидатства за трета поредна година по НП "Заедно в изкуствата и спорта". 

            Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030). 

Цели на програмата: Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

  • Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективниспортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото и театралното изкуства, както и в областта на спорта;
  • Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
  • Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол на учениците;
  • Повишаване на музикалната, танцовата, театралната и филмовата култура, както и културата в областта на изобразителното изкуство на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;
  • Стимулиране на интереса на учениците към богатото наследство в областта на изкуствата, както и към колективните спортове;
  • Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

За учебната 2024-2025 година ОУ „Христо Ботев“ – Сливен обявява следните групи и ръководители за тях:

МОДУЛ "ИЗКУСТВА" 

  • Театрално изкуство - за ученици 5-7 клас
  • Група за съвременни танци - за ученици 1 - 4 клас
  • Група за народни танци - за ученици 1-4 клас 

 МОДУЛ "СПОРТ" 

  • Отбор по волейбол 5 - 7 клас

 


   

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

В деня на светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий, ОУ „Христо Ботев“ отвори своите врати за бъдещите първокласници и техните родители. Гостите се запознаха с класните ръководители – г-жа Маринела Петкова, г-жа Ивона Америкова, г-жа Яна Туджарова и г-жа Павлина Бакалова. Родителите бяха информирани от г-н Делчев – директор на ОУ“Христо Ботев“ с изискванията за прием в 1 клас и дейностите в училище. Малките гости имаха възможност да рисуват, моделират, конструират в обособените творчески центрове и така да усетят училищната атмосфера.

Благодарим Ви, че бяхте наши гости!   <<<

ОТВОРЕНИ ВРАТИ

   

СЪОБЩЕНИЕ

439631845 122141529896178729 4405389580476540783 n

   Във връзка с наближаващите великденски празници в училище ще се проведе традиционният великденски благотворителен базар по следния график:

29.04.2024- от 9:00 до 13:00 часа- 1-4 клас

30.04.2024- от 9:00 до 13:00 часа- 5-7 клас

  Моля предлаганите хранителни продукти да бъдат домашно приготвени, може да предлагате и великденска украса. Нека всички стоки бъдат с написани цени.

     Средствата ще бъдат прибавени към сумата от коледния базар за изграждане на беседка в двора на училище.

   

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИ

Уважаеми родители,

считано от 19.03.2024 г. има промяна в регламента за отсъствията на учениците. 

Прилагам извадка от Наредбата: 

„Чл. 62. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи: 

1. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 19.03.2024 г.) по медицински причини, за което в училището се изпраща по електронен път медицински документ от лекар или от лекар по дентална медицина; 

2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя; 

3. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 19.03.2024 г.) до 15 учебни дни в една учебна година с мотивирано заявление от родителя до класния ръководител, но не повече от 5 дни наведнъж; 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2024 г., в сила от 19.03.2024 г.) Заявлението по ал. 1, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в първия ден от отсъствието на ученика от училище.“ 

В случай на непредставяне на необходимите документи, удостоверяващи отсъствието по уважителни причини в определените срокове, класният ръководител регистрира отсъствията като отсъствия по неуважителни причини.

Бланки на заявлението ще намерите в деловодството на училището, както и на сайта ни.(в раздел Бланки <<<<)

 

 

   

страница 1 от 67

Login Form